Corona Regels

Corona bezoekers registratie

 https://www.peatminers.nl/corona-contact/

Hallo allemaal,

De NBB heeft een protocol basketbalcompetities opgesteld om op een verantwoorde manier te kunnen sporten. Wij vragen iedereen om kennis te nemen van dit protocol

Voor het gebruik van de sporthallen heeft de gemeente richtlijnen opgesteld. De spelregels van de gemeente die gelden in De Stamper en de regels voor de semi-permanente hal vind je hieronder:

Algemeen

 • Kleedkamers en douches zijn beschikbaar. Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar de sportlocatie. Het advies is tevens om zoveel mogelijk thuis te douchen.
 • Geen ouders in de kleedkamers.
 • Gebruik van toilet zoveel mogelijk beperken
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, is niet toegestaan
 • Bij binnenkomst van de sporthal dienen de handen gedesinfecteerd te worden. Wanneer je de sporthal verlaat dienen de handen opnieuw gedesinfecteerd te worden.
 • De aanwijzingen in de sporthallen moeten worden opgevolgd.
 • Bij ingang liggen registratieformulieren. Iedere bezoeker dient zijn gegevens te noteren.

De Stamper

 • Het advies is om zoveel mogelijk thuis om te kleden en/of te douchen.
 • Kleedkamers en douches zijn beschikbaar. Voor 18 jaar en ouder geldt, houdt hierbij de 1,5 meter afstand. De gemeente heeft geen beperking gesteld aan het aantal volwassenen in de kleedkamer. Dat betekent dat iedereen zijn of haar gezond verstand moet gebruiken: is het te druk in de kleedkamer om 1,5 meter afstand te houden, wacht dan even of douche thuis.
 • Gebruik van toilet zoveel mogelijk beperken.
 • Alle gebruikers dienen direct na de sportactiviteit de zaal en de ruimten rondom de sporthal (kleedkamers, gangen, trappenhuizen) te verlaten. Buiten de zaal (dus na de sportactiviteit) is het verplicht om 1.5 meter afstand te bewaren.
 • Er mag publiek aanwezig zijn bij de wedstrijden. Toeschouwers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Het maximaal aantal toeschouwers is 100. Echter: voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd). Dat betekent in de praktijk dat het aantal toeschouwers zoveel als mogelijk beperkt dient te worden, bij voorkeur alleen tot de chauffeurs (uitspelende teams).
 • Geen spullen in de kleedkamers laten liggen. Tassen, jassen etc. meenemen de zaal in.
 • Om oponthoud te voorkomen mag de zaal niet eerder dan de starttijd worden betreden en tevens dient de zaal 5 minuten voor de eindtijd leeg te zijn. De volgende groep wacht buiten de zaal, op ruime afstand van de ingang, om opstopping te voorkomen. De begeleider zorgt ervoor dat de groep naar binnen gaat als de vorige groep de zaal heeft verlaten.
 • De gemeente zorgt ervoor dat de gemeentelijke sporthallen voldoen aan de gestelde ventilatie-eisen die opgesteld zijn door het RIVM. Deuren en ramen worden zoveel mogelijk open gezet in verband met meer ventilatie.
 • Daar waar mogelijk is in het gebouw is een routing aangebracht. De looppaden zijn zo ingericht dat waar mogelijk 1-richtingverkeer gerealiseerd wordt. Bij de ingang van de sporthal staat dit duidelijk aangegeven.

Semipermanente hal

 • Maximaal 3 volwassenen tegelijk in de kleedkamer
 • Gebruik van toilet zoveel mogelijk beperken
 • De looproute is voor de in en uitgang via de voordeur.
 • Bij binnenkomst in de hal zie je pijlen op de grond dit is de verplichte looproute.
 • De klapdeuren zijn open en moeten open blijven.
 • Beide voordeuren openzetten zodat men wel gewoon via de looproute naar binnen en buiten kan.