Corona Regels

Corona bezoekers registratie

 https://www.peatminers.nl/corona-contact/

Met ingang van 29 september zijn de Corona-maatregelen weer aangescherpt. Vanaf deze datum gelden minimaal drie weken lang de volgende regels:

 • Bij trainingen is de sporthal alleen toegankelijk voor spelers, trainers/coaches. Ouders zijn helaas niet welkom tijdens trainingen. Halen en brengen tot aan de deur.
 • Bij wedstrijden is geen publiek toegestaan.
 • Ouders van bezoekende teams t/m 17 jaar die meerijden met het team worden beschouwd als teambegeleiding. Zij hebben toegang tot de sporthal. Het aantal ouders dient echter wel tot het minimaal noodzakelijke aantal beperkt te worden. Over het algemeen betekent dat maximaal 4 chauffeurs/begeleiders per team worden toegelaten tot de sporthal.
 • Aanwezige ouders van de gasten dienen zich bij binnenkomst te registreren. Dit kan met behulp van de QR-code die op diverse plekken in de hal is opgehangen.
 • De kantine is gesloten.
 • De kleedkamers zijn beschikbaar. Maximaal 1 team per kleedkamer. Kleed je zoveel als mogelijk thuis om. Verlaat na afloop van de training of wedstrijd de kleedkamers en de sporthal zo snel mogelijk. Laat de kleedkamers netjes achter.
 • Volg bij binnenkomst de aanwijzingen van de corona-coördinator voor het gebruik van de kleedkamers (bij wedstrijden).

De overige regels in dit protocol zijn niet gewijzigd. Echter, de regels in bovenstaande update gaan altijd vóór op het bestaande protocol.

De Nederlandse Basketbalbond (NBB) heeft de regels en richtlijnen ook geactualiseerd na de aanscherping van afgelopen maandag. Het protocol is bijgevoegd. Om het wat overzichtelijker te maken hebben wij de belangrijkste punten even op een rijtje gezet.

Wij doen een dringend beroep op jullie allemaal om je aan deze richtlijnen te houden. Verder verzoeken wij jullie om het vooral aan je trainer door te geven als je positief getest bent op Corona. Doe je dit niet, dan lopen wij het risico dat gedurende langere tijd meerdere teams geen wedstrijden mogen spelen. En dat zou wel heel erg jammer zijn!

Het is een behoorlijke lijst, maar om het wat makkelijker te maken hebben we de regels verdeeld naar doelgroep; regel voor iedereen, regels voor spelers, coaches, scheidsrechters en regels voor publiek.

We beginnen met de basisregels. Die zijn niet nieuw, maar gelden eigenlijk in het dagelijks leven ook.

Basisregels

 • Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.

Regels Verantwoord Sporten

Voor de zomer zijn ook regels opgesteld om weer verantwoord te kunnen sporten. Deze regels hebben wij al gebruikt toen we buiten trainden. Die maatregelen gingen over hygiëne, het scheiden van verschillende stromen mensen (in- en uitgaand) en de 1,5 meter regel. Het scheiden van de verschillende stromen mensen wordt geregeld door de sportaccommodatie zelf. Volg de richtlijnen die daar gelden. Hygiënemaatregelen zijn hieronder beschreven.

Algemene regels in de sport

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensportaccommodaties mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Richtlijnen voor het spelen van wedstrijden

Voor de competitie zijn de regels verder uitgewerkt. De belangrijkste regels staan hieronder:

Naar de sportaccommodatie

Regels voor iedereen:

 • Bij uitwedstrijden moeten rekening gehouden worden met de richtlijnen van het RIVM. Het advies is een mondkapje te dragen als je met mensen uit een ander huishouden in de auto zit. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Personen uit hetzelfde huishouden hoeven geen mondkapje te gebruiken.
 • Kleed je zoveel mogelijk thuis om voordat je naar de sportlocatie reist.

Voor, tijdens en na de wedstrijd

Regels voor de vereniging

 • De thuisspelende vereniging of de beheerder van de sportaccommodatie kan bij aankomst een gezondheidscheck uitvoeren en/of vragen om contactgegevens.
 • Spelers, coaches en officials volgen bij aankomst de instructies die gelden op de sportaccommodatie.
 • De thuisspelende vereniging draagt zorg voor voldoende desinfecterende middelen op verschillende plaatsen in de sporthal. Bij Peatminers zorgt de gemeente en de beheerder van de semi permanente hal voor desinfectiemiddelen.
 • De thuisspelende vereniging wijst de teams en scheidsrechters een kleedruimte toe. In de kleedkamer moet 1,5 meter afstand worden kunnen bewaard. Het advies is voor de thuisspelende vereniging om een indeling te maken voor de kleedkamers om het kruisen van verschillende groepen zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Verenigingen waarbij het niet mogelijk is om gebruik te maken van de kleedruimten dienen dit vooraf door te geven aan de verenigingen en de officials die zij ontvangen voor wedstrijden.
 • De thuisvereniging dient er voor te zorgen dat al het te gebruiken materiaal vooraf is gedesinfecteerd.
 • Geadviseerd wordt om sportattributen (ballen, scheidsrechtersfluit, tablet, het scorebord, de jurytafel, etc.) na de wedstrijd te reinigen met schoonmaakmiddelen.

Regels voor spelers, coaches, scheidsrechters en tafelofficials

 • Bij aankomst op de accommodatie desinfecteert iedereen zijn/haar handen.
 • Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar de sportlocatie.
 • Bij aankomst op het veld desinfecteren spelers, scheidsrechters en tafelofficials hun handen. De thuisspelende vereniging draagt zorg voor voldoende desinfecterende middelen.
 • De line-up kan doorgaan, maar hierbij worden geen handen geschud. Probeer handen te schudden te vervangen door bijvoorbeeld mondeling een fijne wedstrijd te wensen. Tijdens de line-up wordt 1,5 meter afstand van anderen gehouden.
 • Gedurende het spel hoeft in het veld geen 1,5 meter afstand tot anderen te worden bewaard. Buiten het veld (ook in het spelersbankgebied) dient door iedereen te allen tijde de 1,5 meter afstand tot andere te worden gewaarborgd. De uitzonderingen op de 1,5 meter afstand, zoals beschreven in paragraaf 1.2, zijn ook hier van kracht.
 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij het spelersbankgebied, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen buiten het spelersbankgebied. Bij voorkeur niet in de richting van de jurytafel.
 • Voor de wedstrijd, in de periode tussen de kwarten, in de rust van de wedstrijd, tijdens time-outs en na de wedstrijd dient 1,5 meter stand van anderen te worden gehouden.
 • De tafelofficials dienen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wanneer de jurytafel te klein is om meerdere tafelofficials te plaatsen, dient de jurytafel te worden uitgebreid (bijvoorbeeld met een extra tafel, bij voorkeur naar achteren). In situaties waar de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, voldoet een kuchscherm ook.
 • Onnodig contact tussen spelers dient te worden voorkomen. Daarom is het vieren van een score/de winst alleen toegestaan op 1,5 meter afstand.
 • Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt onder andere in dat coaches/spelers/toeschouwers/ officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd
 • Bij het aanvragen van een wissel bij de jurytafel dient 1,5 meter afstand te worden gehouden. De wisselstoelen staan dus ook op minimaal 1,5 meter afstand van de jurytafel en van elkaar.
 • Bij het wisselen dienen de uitgaande speler(s) en de inkomende speler(s) 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Neem zo snel mogelijk na de wedstrijd de 1,5 meter in acht en houd afstand van betrokkenen, ook in de kleedkamers.
 • Bedank je tegenstander, de scheidsrechter en de tafelofficials voor de wedstrijd, maar schud daarbij geen handen.
 • Onderteken het mDWF bij de jurytafel. Houd ook hierbij 1,5 meter van elkaar.
 • Blijf niet onnodig lang in de sporthal hangen. Sporters gaan direct na de wedstrijd naar de kleedruimte die hen is/wordt toegewezen. Als hier geen gebruikt van wordt gemaakt, keer huiswaarts wanneer dit mogelijk is.
 • Sporters die klaar zijn met de wedstrijd worden beschouwd als toeschouwer. Hier dient rekening mee te worden gehouden in het aantal toegestane toeschouwers binnen de accommodatie.

Regels voor publiek/ouders

 • Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt onder andere in dat coaches/spelers/toeschouwers/ officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.
 • Sporters die klaar zijn met de wedstrijd worden beschouwd als toeschouwer. Hier dient rekening mee te worden gehouden in het aantal toegestane toeschouwers binnen de accommodatie.

Specifieke richtlijnen voor de scheidsrechters

 • Scheidsrechters die het contact met de bal willen beperken kunnen er voor kiezen de bal bij het innemen van de bal niet eerst in ontvangst te nemen. De bal is in dit geval pas ‘in leven’ wanneer de scheidsrechter hier een mondelinge toestemming voor geeft. Wanneer een scheidsrechter hier gebruik van wil maken, dient hij/zij dit vooraf kenbaar te maken aan de teams en zijn collega-scheidsrechter. Het advies is om als scheidsrechtersteam hier dezelfde lijn in te hanteren.
 • Indien spelers, coaches en/of toeschouwers zich niet houden aan de maatregelen voor, tijdens of na de wedstrijd, dient de scheidsrechter de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) te wijzen op de regels en hun verantwoordelijkheid voor een veilige wedstrijd.
 • De scheidsrechter kan geen disciplinaire maatregelen (T-fout, U-fout en/of D-fout) nemen bij het overtreden van de richtlijnen in dit document.
 • Onsportief gedrag dat al is verboden volgens de spelregels van FIBA kan wel worden bestraft met sancties.
 • De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de veiligheid gedurende de wedstrijd. Indien de scheidsrechter voor de wedstrijd, gedurende de wedstrijd of na de wedstrijd van mening is dat door overtreding van de richtlijnen uit dit protocol de veiligheid van spelers, coaches, toeschouwers of zichzelf en zijn collega in gevaar komt is de scheidsrechter bevoegd de wedstrijd (tijdelijk) te staken (zie ook artikel H.10 van het wedstrijdreglement). Het advies is om, wanneer mogelijk, altijd eerst de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) en waar nodig de thuisspelende vereniging te wijzen op hun verantwoordelijkheid en de regels.