Gisteravond was in onze eigen kantine een heel gezellige en goed bezochte nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Frederik Jaspers Faijer liep het afgelopen jaar door met behulp van een heel aantal foto’s. Alle Peatminers mogen trots zijn op wat er in 2017 allemaal gebasketballt en georganiseerd is. Als vereniging zijn we ontzettend trots op de spelers en alle vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. We hopen van 2018 een minstens net zo mooi jaar te maken.

De definitieve agenda volgt nog. De notulen van de vorige jaarvergadering en het nieuwe beleidsplan kunnen opgevraagd worden via info@peatminers.nl. De financiële stukken, het nieuwe beleidsplan, het vrijwilligersbeleid en het huishoudelijk reglement liggen een uur voorafgaand aan de jaarvergadering ter inzage in de kantine.

Het bestuur heeft besloten ook dit jaar de vergadering weer te houden op een woensdag, onze vaste trainingsavond, om zo veel mogelijk leden en ouders te kunnen verwelkomen. De trainingen tot 18:30 gaan wel door, de overige trainingen van deze avond komen te vervallen.