Algemene ledenvergadering Peatminers: “Peatminers leeft”

De algemene ledenvergadering van de Vriezenveense basketbalvereniging  Peatminers  kon alleen al door de grote opkomst een daverend succes genoemd worden. Daaruit blijkt de enorme betrokkenheid en saamhorigheid die binnen de club heerst. Er wordt zelfs gesproken over het Peatminers virus waartegen geen antibioticum op kan. Van jong tot oud schoof aan in de inderhaast tot vergaderzaal omgeturnde kantine van het sportcomplex ‘De Stamper’ om als luisterend en kijkend publiek gehoor en zicht te geven aan de geënthousiasmeerde, gedreven en makkelijk sprekende voorzitter Frederik Jasper Faijer. Op geheel eigen wijze leidde de voorzitter de algemene ledenvergadering in waarbinnen in het korte tijdsbestek van een uur – bij Peatminers houden ze ook van opschieten en een snelle actieradius in het afhandelen van formaliteiten – een aantal voor leden belangwekkende zaken  de revue passeerden. De voorzitter sprak allereerst een woord van dank tot de aanwezigen en tot de nieuwe leden. De ledenvergadering werd daarna vervolgd  met een promotiefilmpje en een terugblik op het seizoen 2017 -2018 die beide achtereenvolgens via een beamer op een wit scherm werd vertoond. Daarna werden enkele bestuurswisselingen aan de vergadering voorgesteld.  Er vonden met instemming van de vergadering bestuurswijzigingen plaats bij het secretariaat waar Esther Webbink de scepter overnam van Karin Schepers en bij de Activiteitencommissie waar Herma Winkels nieuw toetrad in plaats van Esther Webbink. Herma vertelde dat 2019 weer vol stond met activiteiten, waaronder o.a. het 40 jarig jubileum van Peatminers, welke 22 juni tijdens de Peatminersdag  zal worden gevierd. Daarnaast informeerde Johan Wessels de leden over de plannen van 650 jaar Vriezenveen en dat Peatminers hierin een voorname rol zal hebben.  Tim Winkels werd zonder verdere tegenkandidaten verkozen tot bestuurslid van de PR commissie. Ongeveer halverwege de vergadering werd door de voorzitter stilgestaan bij de ontwikkelingen die in het kader van een nieuw te realiseren Vitaal Sport en beweegpark ‘Het Midden’.  Kort daarna toonde de Penningmeester van de vereniging Roy Kroeze het financieel jaaroverzicht dat het jaar 2018 met een positief resultaat  was afgesloten. Het positieve resultaat dat in het afgelopen jaar werd behaald was volgens de penningmeester vooral te danken aan de kantineopbrengsten die  Peatminers (samen met Vrivo)in eigen beheer hebben. Chris Schmidt en Evelien Perik zijn aangewezen als de kascommissie voor dit jaar. Tegen het eind van de vergadering vertelde   Adriaan van Bergen, manager Landstede basketbal Zwolle over het partnerschap overeenkomst tussen Peatminers en Landstede. Aansluitend  was het tijd voor de lancering van de nieuwe website www.peatminers.nl . De beurt was aan Adriaan van Bergen die samen met de jonge Peatminers talenten Fien en Els middels een druk op een rode knop de confetti en slingers lieten exploderen. Dit zorgde voor enige hilariteit onder de aanwezigen en liet een applaus losbarstten, de nieuwe website was een feit. Onder luid applaus van de aanwezigen werd de vergadering afgesloten met een dankwoord van de voorzitter. En werd er nog even nagepraat aan de bar waar de leden een gratis consumptie mochten nuttigen die werd aangeboden namens de vereniging. Tot iedereen weer huiswaarts ging met een voldaan gevoel.

Door Harold Botter